Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu wraz z zielenią i elementami małej architektury

Ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku w Brzegu wraz z zielenią i elementami małej architektury. Brzeg, 24 października 2019.

I Nagroda – MPP Spółka z o.o. Spółka K.

Zbigniew Maćków

Katarzyna Mrzewa

Michał Nykiel

Justyna Turowska

Ewelina Zawadzka

Michał Zawadzki

Praca otrzymuje I Nagrodę za:

- ogólną elegancję i umiar propozycji we właściwy sposób eksponujący zabytkowy Ratusz oraz geometrię historycznej przestrzeni Rynku,

- spokojną wizualnie, wyraźnie pieszą posadzkę, 

- dobry podział przestrzeni Rynku na część reprezentacyjną (przed wejściem do Ratusza) oraz elastyczną część wielofunkcyjną (z tyłu Ratusza),

- interesującą formę fontanny wraz z towarzyszącą ławą, które stanowić będą unikatowy mebel miasta,

- dobrą, odnoszącą się do wzorców historycznych dyspozycję zieleni

 

II Nagroda – Kinga Łukasińska, Michał Wasielewski

Praca otrzymuje II Nagrodę za skromność propozycji, interesującą próbę wykorzystania i wyeksponowania istniejącej posadzki Rynku oraz odpowiednie zrozumienie historycznej przestrzeni Rynku. W pracy niewłaściwe było usytuowanie fontanny z tyłu Ratusza, mocno ograniczające wykorzystanie tej przestrzeni na wydarzenia miejskie, przy jednoczesnym pozbawieniu większego akcentu miejskiego przestrzeni przed Ratuszem.

 

III Nagroda równorzędna – Marta Dąbrowska, Anna Okoń

Praca otrzymuje III Nagrodę za skromność propozycji oraz odpowiednie zrozumienie historycznej przestrzeni Rynku. W pracy niewłaściwe było usytuowanie fontanny z tyłu Ratusza, mocno ograniczające wykorzystanie tej przestrzeni na wydarzenia miejskie, przy jednoczesnym pozbawieniu jakiegokolwiek akcentu miejskiego przestrzeni przed Ratuszem.

 

III Nagroda równorzędna – Michał Szkudlarski, Andrzej Nowak

Michał Szkudlarski

Andrzej Nowak

Weronika Pietruńko

Praca otrzymuje III Nagrodę za skromność propozycji oraz odpowiednie zrozumienie historycznej przestrzeni Rynku. W pracy niewłaściwe było usytuowanie grupy drzew z tyłu Ratusza, uniemożliwiające wykorzystanie tej przestrzeni na wydarzenia miejskie, a także podział posadzki sugerujący jezdnie i chodniki.