Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Przedszkola i Żłobka w Jemielnicy. Wyniki konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Przedszkola i Żłobka w Jemielnicy. Jemielnica, 13 czerwca 2018.

I nagroda

KJ 1nagroda

CH + Architekci, Wrocław (15 000 zł)

Skład zespołu autorskiego: Agnieszka Chrzanowska, Maria Wawer, Grzegorz Kaczmarowski, Mikołaj Smoleński, Wojciech Chrzanowski, Aleksander Chmielec, Michał Rzepka

 

Nagrodę przyznano za prawidłowe dyspozycje urbanistyczne które jednoznacznie i wyraźnie definiują nowy fragment tkanki urbanistycznej i mocnym akcentem porządkują niejednorodną przestrzeń okolicy. Poprawne rozwiązania funkcjonalne budynku, komunikacja wewnętrzna oraz zaproponowane powiązania przestrzeni wewnętrznej z zewnętrznymi ogrodami prosto i klarownie definiują poszczególne strefy funkcjonalne oraz przestrzenie poszczególnych aktywności. Prostą i zwartą bryłę budynku oraz skromną w wyrazie elewację z ciekawym charakterystycznym funkcjonalnym podcieniowym obejściem mocno definiującym strefę przedszkola co w konsekwencji powoduje przyjazny, spokojny a jednocześnie pozytywnie intrygujący odbiór budynku oraz nadaje mu indywidualny niepowtarzalny charakter. Konsekwentne i logiczne zastosowanie jednej dominującej grupy materiałów które tworzą całościowo spójny i przyjazny dla dzieci odbiór budynku.

 

II nagroda

Adamiczka Consulting - Adamiczka.Broma, Wrocław (4 000 zł)

Skład zespołu autorskiego: Jerzy Adamiczka, Bartosz Adamiczka, Tomasz Broma, Damian Kuna

 

Nagrodę przyznano za ciekawy pomysł stworzenia zespołu sal z wewnętrznymi dziedzińcami otwartymi na duży wspólny dobrze nasłoneczniony dziedziniec. Stworzenie przyjaznej przestrzeni zapewniającej dzieciom kontakt z zielenią.  Właściwe zastosowanie materiałów budowlanych, poparte wnikliwą analizą tradycji regionu. Wątpliwości Sądu konkursowego budzi przerost komunikacji wewnętrznej i w konsekwencji kubatury budynku.

 

III nagroda

M-Projekt Biuro Usług Projektowych, Bytom (3 500 zł)

Skład zespołu autorskiego: Paweł Maryńczuk, Bartosz Garczarczyk, Tomasz Błażyca, Anna Małek

 

Nagrodę przyznano za dobrą interpretację unikalnych cech urbanistycznych i architektonicznych opolskiej wsi. Zaletą pracy jest dbałość o atrakcyjną i inspirującą przestrzeń zewnętrzną, tworzącą właściwe warunki do zabawy i edukacji. Zawraca uwagę zbyt rozbudowana komunikacja, duża wysokość pomieszczeń i brak uzasadnienia dużych kubatur budynków.

 

WYRÓŻNIENIA

 

Wyróżnienie (2 500 zł)

Marta Dyrda, Katowice

Tomasz Berezowski, Katowice

Radosław Fikus, Lubliniec

 

Wyróżnienie przyznano za użycie bardzo oszczędnych środków wyrazu do kształtowania całego budynku przedszkola. Zaproponowano budynek bardzo przemyślany i skromny materiałowo. Na uznanie zasługuje konsekwencja w użyciu zarówno materiałów konstrukcyjnych jak i budowlanych które to znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w prostej bryle, elewacji budynku oraz jego wnętrzach.

 

Wyróżnienie (2 500 zł)

M.O.C. Architekci, Katowice

Skład zespołu autorskiego: Błażej Janik, Ewa Janik, Krzysztof Kaczmarczyk

Praca otrzymała wyróżnienie za ciekawą bryłę obiektu w formie walca z wyciętym atrium, w którym poprawnie rozwiązano układ funkcjonalny. Obiekt bardzo dobrze wpisuje się w otaczającą jednorodzinną zabudowę. Wartością koncepcji jest konsekwentne zastosowanie jednego rodzaju materiału kształtującego zarówno wygląd zewnętrzny jak i wnętrze przedszkola oraz ciekawa charakterystyczna forma budynku.

 

Wyróżnienie (2 500 zł)

Michał Czeszejko-Sochacki, Antoni Domicz - konsultant

M.A. Domicz Pracownia Architektury, Opole

 

Praca otrzymała wyróżnienie za szczególny ukłon w stronę zabytkowego układu urbanistyczno - architektonicznego wsi Jemielnica oraz rozwiązanie funkcjonalne oddziałów przedszkola. Każdy z oddziałów posiada wydzieloną na zewnątrz przestrzeń oraz wspólne atrium dla wszystkich sal służące integracji.

 

Wystawa prac konkursowych znajduje się w budynku Spichlerza w Jemielnicy przy ul. Wiejskiej 63 i będzie dostępna do 16 lipca 2018 w godzinach pracy Punktu Informacji Turystycznej

 

Dyskusja pokonkursowa odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 o godzinie 11:00 w budynku Spichlerza w Jemielnicy przy ul. Wiejskiej 63.

Po dyskusji zapraszamy do Opola na obchody Światowego Dnia Architektury.