Konkurs - Opolski Bauhaus

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Opolski Bauhaus - inspiracje twórcze".

Tematem konkursu jest twórcza, plastyczna interpretacja opolskiej architektury okresu modernizmu. Funkcjonujące w przestrzeni miasta budynki mają stać się motywem do działań artystycznych. 

Konkurs skierowany jest do studentów kierunków architektonicznych i artystycznych oraz uczniów szkół średnich o profilach plastycznych i architektoniczno-budowlanych województwa opolskiego.

Organizatorzy konkursu:

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe

Katedra Architektury i Urbanistyki, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Opolu

 

Patronat Honorowy:

Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu - Pani Birgit Fisel-Rösle

Marszałek Województwa Opolskiego - Pan Andrzej Buła

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu.pdf

Załącznik nr 1.pdf

 

plakat bauhaus1