Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału SARP w Opolu

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Działając na podstawie § 47 Statutu Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz § 1 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Oddziału - zwołuję Zwyczajne Sprawozdawczo - Programowe Walne Zebranie Członków Oddziału w Opolu, które odbędzie się:

w piątek 13 maja 2022 roku

w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Opolu, Rynek 5 - 6 / 5

Zebranie rozpocznie się o godzinie 14:00

Porządek obrad - do pobrania w załączniku (.pdf)

Program Zebrania oraz sprawozdanie Zarządu Oddziału zostaną wysłane członkom oddziału pocztą elektroniczną do dnia 29 kwietnia, a także od tego dnia będą dostępne w wersji papierowej w Biurze Oddziału.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Mariusz Tenczyński

Prezes Oddziału SARP Opole