fest 26 z Michalem Krejčíkiem

Zapraszamy na spotkanie poświęcone twórczości czeskiego architekta Michala Krejčíka z ARN STUDIO. Wykład pod tytułem „SYNERGY OF FORMS – INDIVIDUAL APPROACH TO MEMORY OF SITE” będzie prowadzony w języku angielskim.

Środa 9 listopada 2022 godz. 17:00

Aula KS-2 Wydziału Budownictwa i Architektury PO - Opole, ul. Katowicka 48 

W programie spotkania prezentacja produktów firmy WIENERBERGER - sponsora spotkania.

 

Michal Krejčík studied architecture at the Faculty of Art and Architecture of the Technical University in Liberec. During his studies he worked on Václav Havel's VISION FOR PRAGUE project and completed an internship at the Dutch studio NL Architects. He successfully defended his doctoral thesis on the topic of sacred space (SPACE OF SOLACE IN A FLEETING WORLD) at the Academy of Fine Arts in Prague. Today, he works under the label of ARN STUDIO, architectural studio, where he participates in various designs, for example, new adaptation of presbytery in the St. Vitus Cathedral in Prague (TACTUS SACRORUM), rebuilding of Prague - Bubny railway station into MEMORIAL OF SILENCE or restoration study of television transmitter and mountain hotel JEŠTĚD in Liberec. His works often touch the theme of memory of a place and treatment with historical essence, which he translates into contemporary expressive language.

Michal Krejčík studiował architekturę na Wydziale Sztuki i Architektury Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Podczas studiów pracował nad projektem Václava Havla VISION FOR PRAGUE i odbył staż w holenderskiej pracowni NL Architects. Z powodzeniem obronił pracę doktorską na temat przestrzeni sakralnej (SPACE OF SOLACE IN A FLEETING WORLD) na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Dziś pracuje pod szyldem ARN STUDIO, pracowni architektonicznej, w której uczestniczy w różnych projektach, na przykład w nowej adaptacji prezbiterium w katedrze św. Wita w Pradze (TACTUS SACRORUM), przebudowa stacji kolejowej Praga - Bubny na POMNIK MILCZENIA lub studium renowacji nadajnika telewizyjnego i hotelu górskiego JEŠTĚD w Libercu. Jego prace często dotykają tematu pamięci miejsca i traktowanie z historyczną esencją, którą przekłada na współczesny ekspresyjny język.

www.arn-studio.cz

 

fest 26