Konkurs - Opolski Bauhaus - Ogłoszenie wyników konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu „Opolski Bauhaus - inspiracje twórcze” odbyło się 9 grudnia 2019 o godzinie 16:00 w Sali Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. 

Ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy, którą można oglądać w holu Urzędu Marszałkowskiego rozpoczęło wystąpienie dr inż. architekt Moniki Adamskiej reprezentującej sąd konkursowy. Następnie głos zabrała dr Dorota Schreiber-Kurpiers (Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, pomysłodawca konkursu) oraz Pan Kubilay Tupal - attaché konsularny. Na spotkaniu obecny był też Pan Leonard Malcharczyk reprezentujący konsulat RFN w Opolu. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. 

Do konkursu zgłoszono 16 prac w kategorii technik manualnych oraz 11 prac w kategorii technik cyfrowych. Sąd konkursowy jednomyślnie zdecydował o przyznaniu I Nagrody i Nagrody Specjalnej oraz dwóch wyróżnień równorzędnych w kategorii technik manualnych a także I Nagrody oraz dwóch wyróżnień równorzędnych w kategorii technik cyfrowych. 

Nagrody przyznane w kategorii technik manualnych:

I Nagrodę (1000 zł brutto) otrzymała Elżbieta Kurzeja.

Nagrodę przyznano za trafne wydobycie cech charakterystycznych dla modernistycznej architektury Opola oraz oddanie ducha Bauhausu za pomocą oszczędnych środków formalnych.

Nagrodę Specjalną (1000 zł brutto) otrzymał Michał Kołodziej.

Nagrodę przyznano za autorską i bardzo spójną interpretację tematu konkursu. Za pomocą oszczędnych środków wyrazu - kropki i kreski - autor osiągnął wyrazistą formę artystycznej wypowiedzi.

Wyróżnienie (nagroda rzeczowa) otrzymał Maciej Szweda.

Wyróżnienie przyznano za trafne połączenie tradycyjnych technik plastycznych dla zinterpretowania tematu konkursu.

Wyróżnienie (nagroda rzeczowa) otrzymała Natalia Skopel.

Wyróżnienie przyznano za przywołanie ducha epoki w klasycznej technice rysunkowej.

Nagrody przyznane w kategorii technik cyfrowych:

I Nagrodę (1000 zł brutto) otrzymała Oliwia Puzon.

Nagrodę przyznano za interpretację idei przestrzeni w architekturze modernistycznej.

Wyróżnienie (nagroda rzeczowa) otrzymała Aleksandra Tobiasz.

Wyróżnienie (nagroda rzeczowa) otrzymała Monika Polak.

Wyróżnienia przyznano za dostrzeżenie charakterystycznego modernistycznego detalu, szczególną perspektywę spojrzenia i trafnie dobrane techniki.

 

Wszystkim autorom zgłoszonych prac dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Gratulujemy autorom prac nagrodzonych i wyróżnionych. Dziękujemy członkom jury, fundatorom nagród a także Panu Marszałkowi Andrzejowi Bule oraz Pani Konsul Birgit Fisel-Rösle za objęcie konkursu honorowym patronatem. 

 

Pełna treść werdyktu w załączniku: werdykt.pdf

 

BAUHAUS 1405

Pamiątkowa fotografia uczestników i organizatorów konkursu.