Konkurs SARP nr 1008 - Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny. Wyniki konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny w Strzelcach Opolskich. Strzelce Opolskie, 8 listopad 2021.

 

I Nagroda - praca opatrzona kodem 689752 - INTERURBAN ŁUKASZ PIANKOWSKI 

 Strzelce1nagroda

Nagrodę przyznano dla najlepiej wyważonej propozycji przestrzennej, umiejętnie balansującej pomiędzy poprawnością funkcjonalną, kompozycją architektoniczną, a wpisaniem obiektu w niełatwy kontekst urbanistyczny. Przedstawione rozwiązania z jednej strony zapewnia wysoki komfort dla użytkowników, z drugiej zaś budują jakość architektoniczną, tak potrzebną dla ładu przestrzennego w tej części miasta. Na szczególna uwagę zasługuje strefa wejściowa, która przechodząc płynnie w hall, otwiera się na salę wielofunkcyjną i atrium po drugiej stronie. Daje to bardzo szeroki potencjał zastosowań i może służyć do budowania dobrych relacji pomiędzy codziennymi użytkownikami ośrodka i mieszkańcami miasta. Przywraca to model funkcjonowania obiektów edukacyjnych, które w określonych sytuacjach stają się budynkami publicznymi, budującymi tożsamość i więzi wśród lokalnych społeczności.

 

II Nagroda - praca opatrzona kodem 152910 - INICJATYWA PROJEKTOWA SP. Z O.O. 

 

III Nagroda - praca opatrzona kodem 101100 - ARCHIGREST SP. Z O.O. 

 

WYRÓŻNIENIE równorzędne - praca opatrzona kodem 240991 - BIM ARCHITEKCI SP. Z O.O. 

 

WYRÓŻNIENIE równorzędne - praca opatrzona kodem 470286 - CH+ ARCHITEKCI