Konkurs SARP nr 1017 na opracowanie koncepcji rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny

Muzeum Śląska Opolskiego przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Opole, ogłasza jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny.

 

Harmonogram konkursu:

Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 29.12.2021

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 30.12.2021 do godz. 14.00

Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych: 02.03.2022

Termin składania prac konkursowych: 06.04.2022 do godziny 15:00

Termin powiadomienia Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu w tym podania do wiadomości publicznej wyników rozstrzygnięcia konkursu: 27.04.2022

UWAGA: Powyższe terminy są orientacyjne.

 

 

Nagrody:

I Nagroda 50 000 zł brutto

II Nagroda 30 000 zł brutto

III Nagroda 20 000 zł brutto

Nagrody pieniężne w formie wyróżnień na łączną kwotę 25 000 zł brutto

 

 

Zamawiający powołał Sąd Konkursowy w następującym składzie:

Przewodniczący Sądu Konkursowego – Piotr Lewicki (Architekt, SARP Kraków)

Sędzia – Dariusz Bajno (Muzeum Śląska Opolskiego)

Sędzia – Iwona Wilczek (Architekt, SARP Opole)

Sędzia – Marcin Gałkowski (Architekt, SARP Opole)

Sędzia – Mariusz Tenczyński (Architekt, SARP Opole)

Sędzia Referent – Małgorzata Adamowicz - Nowacka (Architekt, SARP Opole)

Asystent Sędziego Referenta – Marek Nowacki (Architekt, SARP Opole)

 

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie - pobierz plik.pdf 

Sprostowanie ogłoszenia o konkursie - pobierz plik.pdf

Regulamin konkursu - pobierz plik.pdf

Załącznik nr 01 - Wytyczne do opracowania koncepcji - pobierz plik.zip

Załącznik nr 02 - Mapa sytuacyjno - wysokościowa - pobierz plik.zip

Załącznik nr 02a - Mapa, granice - pobierz plik.pdf

Załącznik nr 02b - Mapa wektorowa - pobierz plik.zip

Załącznik nr 03 - Dokumentacja fotograficzna - pobierz plik.zip

Załącznik nr 04 - Inwentaryzacja Domu Polskiego - pobierz plik.zip

Załącznik nr 04a - Inwentaryzacja Domu Polskiego DWG - pobierz plik.zip

Załącznik nr 04b - Mozaika wewnętrzna - pobierz plik.zip

Załącznik nr 05 - Projekt termomodernizacji Domu Polskiego - pobierz plik.zip

Załącznik nr 06 - Inwentaryzacja zieleni - pobierz plik.zip

Załącznik nr 07 - Projekt MPZP - pobierz plik.zip

Załącznik nr 08 - Geologia - pobierz plik.zip

Załączniki formalne (1, 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4a, 4b, 5a) do regulaminu konkursu - pobierz plik.zip

 

Platforma komunikacji

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, składanie Prac konkursowych, składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Organizatorem a Uczestnikiem konkursu lub podmiotami zainteresowanymi udziałem w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu Elektronicznej Platformy Konkursowej (EPK) z zastrzeżeniem Rozdziału IV ust. 3.1. lit. b. Regulaminu. Uczestnik konkursu zamierzający komunikować się z Organizatorem w powyższym zakresie zobowiązany jest zarejestrować się i założyć konto na Elektronicznej Platformie Konkursowej. Rejestracja i założenie konta oznacza konieczność akceptacji regulaminu EPK i zapoznania się z instrukcjami korzystania z konta na EPK: https://epk.sarp.pl

UWAGA:

1. Instrukcja składania wszelkich dokumentów elektronicznych oraz innych informacji (w tym pytań do Organizatora) poprzez EPK znajduje się w dokumencie o nazwie: „EPK – Instrukcja dla Uczestnika”.

Dokument dostępny jest na stronie EPK (https://epk.sarp.pl) w zakładce „Pomoc”

2. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania plików w komunikacji elektronicznej znajduje się w dokumencie o nazwie: „Regulamin Platforma ZETO PZP”

Dokument dostępny jest na stronie Platformy (https://epk.sarp.pl) w zakładce „Pomoc”