Konkurs SARP nr 1017 na opracowanie koncepcji rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny. Odpowiedzi na pytania.

Pytania i odpowiedzi o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Część I.

Pytanie nr 1
Punkt 2.4 c regulaminu stwierdza, że wymagana jest elektroniczna i papierowa forma dostarczenia dokumentów. Punkt 3.1 stwierdza, że cala komunikacja przebiega elektronicznie. Która forma jest właściwa?
Odpowiedź:
Komunikacja przebiega elektronicznie, ale dodatkowo w podanym terminie należy dostarczyć formę drukowaną pracy konkursowej. Rozdział 4 ust.3 pkt 3.4. 

 

Pytanie nr 2
Czy dokumenty mają być podpisane podpisem kwalifikowanym? Regulamin milczy na ten temat. 

Odpowiedź:
Rozdział 3 ust 2 pt 2.1 Wymagana jest postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Pytanie nr 3
Czy wszyscy uczestnicy danej grupy musza posiadać podpis kwalifikowany aby się zarejestrować w konkursie?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Regulaminu „uczestnicy danej grupy” ustanawiają pełnomocnika, który składa wniosek i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Rozdział 3 ust 1 pkt 1.3. 

 

Pytanie nr 4
Czy wniosek o dopuszczenie do konkursu może zostać podpisany podpisem zaufanym czy musi to być elektroniczny podpis kwalifikowany?
Odpowiedź:
Rozdział 3 ust 2 pt 2.1 Wymagana jest postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Pytanie nr 5
W Regulaminie konkursu w rozdziale nr 3 zawarto warunek dot. załączników formalnych do konkursu, wymaganych na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: wymagana postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Proszę o informację czy Organizator dopuszcza również składanie ww. załączników w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
Odpowiedź:
Rozdział 3 ust 2 pt 2.1 Wymagana jest postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.