Konkurs SARP nr 1017 na opracowanie koncepcji rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny. Informacja

29.12.2021

W związku z dużą ilością pytań oraz koniecznością udzielenia odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający przesuwa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 11.01.2022 do godziny 14:00. W związku z powyższym Zamawiający dokona zmian w ogłoszeniu o konkursie oraz w regulaminie konkursu.