Konkurs SARP nr 1034 na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania ulicy Krakowskiej od Placu Wolności do Rynku wraz z jego powierzchnią w Opolu.

Prezydent Miasta Opola przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Opole, ogłasza jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania ulicy Krakowskiej od Placu Wolności do Rynku wraz z jego powierzchnią w Opolu.

 

Harmonogram konkursu:

 

Ogłoszenie konkursu: 07.12.2022

 

Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu: do dnia 18.12.2022

 

Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 22.12.2022 do godz. 14.00

 

Termin poinformowania Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania opracowań studialnych Etapu I lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie: 04.01.2023

 

Termin składania prac konkursowych: 15.03.2023 do godziny 15:00 

 

Termin powiadomienia Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu: 29.03.2023 

 

 

 

Nagrody: 

I Nagroda 18 000 zł brutto
II Nagroda 12 000 zł brutto
III Nagroda 8 000 zł brutto
Dwie Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, po 6 000 zł brutto dla każdej wyróżnionej Pracy konkursowej. 

 

 

Zamawiający powołał Sąd Konkursowy w następującym składzie: 

Przewodniczący Sądu Konkursowego – Marcin Brataniec (architekt, SARP Kraków)

Sędzia konkursowy - Marcin Wujec (I Zastępca Prezydenta Miasta Opola)

Sędzia konkursowy - Anna Bednorz (architekt, zastępca naczelnika Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa)

Sędzia konkursowy - Aneta Werner-Wilk (naczelnik Biura Urbanistycznego)

Sędzia konkursowy - Michał Kramarz (naczelnik Biura Obsługi Inwestorów)

Sędzia konkursowy - Andrzej Nowak (architekt, SARP Opole)

Sędzia Referent - Marek Nowacki (architekt, SARP Opole)

 

 

Dokumenty do pobrania: 

 

Ogłoszenie o konkursie - pobierz plik.pdf

Regulamin konkursu - pobierz plik.pdf 

Załączniki formalne - pobierz plik.zip 

Załączniki 6a, 6b, 6d - pobierz plik.zip

Załącznik 6c - pobierz plik.zip

Załącznik 6e - pobierz plik.zip

 

Platforma komunikacji 

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, składanie Prac konkursowych, składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Organizatorem a Uczestnikiem konkursu lub podmiotami zainteresowanymi udziałem w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu Elektronicznej Platformy Konkursowej (EPK) z zastrzeżeniem Rozdziału IV ust. 3.1. lit. b. Regulaminu. Uczestnik konkursu zamierzający komunikować się z Organizatorem w powyższym zakresie zobowiązany jest zarejestrować się i założyć konto na Elektronicznej Platformie Konkursowej. Rejestracja i założenie konta oznacza konieczność akceptacji regulaminu EPK i zapoznania się z instrukcjami korzystania z konta na EPK: https://epk.sarp.pl 

UWAGA:
Instrukcja składania wszelkich dokumentów elektronicznych oraz innych informacji (w tym pytań do Organizatora) poprzez EPK znajduje się w dokumencie o nazwie: „EPK – Instrukcja dla Uczestnika”. 

1. Dokument dostępny jest na stronie EPK (https://epk.sarp.pl) w zakładce „Pomoc”
2. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania plików w komunikacji elektronicznej znajduje się w dokumencie o nazwie: „Regulamin Platforma ZETO PZP”
Dokument dostępny jest na stronie Platformy (https://epk.sarp.pl) w zakładce „Pomoc”