Konkurs SARP nr 1034 - Wyniki Konkursu

Ogłoszenie wyników w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej zagospodarowania ulicy Krakowskiej od Placu Wolności do Rynku w Opolu.

Opole, 27.03.2023

 

Ze względu na odstąpienie od przyznania pierwszej nagrody, zgodnie z Regulaminem Sąd postanowił o następującym podziale puli nagród.

II nagroda – 35 000 zł brutto

III nagroda – 15 000 zł brutto

 

Drugą nagrodę w wysokości 35 000 brutto przyznano zespołowi JKL - Jakub Kozaczenko – Długołęka, Konrad Zaborski- Lwówek Śląski, Łukasz Modrzejewski- Targówka, Aleksandra Walkowska – Wrocław.

Uzasadnienie :

Za ukształtowanie posadzki Rynku jako eleganckiej, otwartej przestrzeni gotowej na przyjęcie różnych aktywności oraz propozycje rozmieszczenia gwiazd na całej jego powierzchni, co zasadniczo zmienia obecny sposób ich ekspozycji, lecz jednocześnie otwiera wiele możliwości lokalizacji nowych gwiazd. Projekt porządkuje przestrzeń Rynku zachowując jego charakter. Prawidłowo wyznaczone zostały miejsca dla ogródków gastronomicznych. Wątpliwości Sądu Konkursowego wzbudził brak uwzględnienia spadku płyty Rynku, w szczególności w rejonie projektowanej sadzawki oraz decyzje co do lokalizacji przenoszonych pomników, a także wprowadzenie ruchu kołowego w tym do urzędu miasta i urzędu stanu cywilnego na płytę Rynku.

Zalecenia do pracy:

1. Przeanalizowanie wielkości płyty wewnętrznej Rynku i dokładnej lokalizacji jej krawędzi z uwzględnieniem rysunku historycznych ulic.

2. Zwiększenie wykorzystania kamienia odzyskanego z obecnej płyty Rynku w budowie nowej nawierzchni, w tym wzbogacenie rysunku faktury płyty głównej.

3. Przeanalizowanie możliwości wprowadzenia mniejszej formy drzew na całej długości ulicy Krakowskiej w granicach opracowania.

4. Dostosowanie wielkości drzew w szpalerach przy pierzejach do skali Rynku i przestrzeni ulicy Krakowskiej.

5. Doprecyzowanie opracowania lokalizacji na terenie Rynku tzw.” Alei Gwiazd Polskiej Piosenki”.

6. Propozycja oświetlenia i iluminacji adekwatnej do funkcji placu, z podkreśleniem „Alei Gwiazd Polskiej Piosenki.

7. Zaproponowanie formy elementów promocyjno- informacyjnych miasta i regionu w formie multimedialnej.

8. Należy przeanalizować możliwość rezygnacji pawilonów przy zachowaniu przestrzeni wyznaczonych ogródków gastronomicznych bądź przyjęcie lżejszej formy pawilonów gastronomicznych mniej ingerujących w historyczną przestrzeń Rynku. 

9. Zaleca się przeprojektowanie elementów małej architektury w ciągu ul. Krakowskiej tak aby w mniejszym stopniu zaburzały ruch pieszych.

 

 

Trzecią nagrodę w wysokości 15 000 brutto przyznano zespołowi Sandra Jagielska Studio Architektury – Opole, Anna Okoń – Wrocław.

Uzasadnienie:

Za funkcjonalne rozwiązanie ulicy Krakowskiej, idee ujednoliconego katalogu mebli miejskich dla restauratorów oraz próby wprowadzenia błękitno- zielonej infrastruktury w przestrzeń Rynku i ulicy Krakowskiej.

 

Ze względu na wyniki głosowania Sąd postanowił nie przyznawać wyróżnień.

 

 

 

II nagroda

JKL - Jakub Kozaczenko – Długołęka, Konrad Zaborski- Lwówek Śląski, Łukasz Modrzejewski- Targówka, Aleksandra Walkowska – Wrocław.

KOR 2nagroda

 

 

III nagroda

Sandra Jagielska Studio Architektury – Opole, Anna Okoń – Wrocław

KOR 3nagroda