Mister Architektury Województwa Opolskiego 2014-2016

misterwyniki

Tytuł Mistera Architektury Województwa Opolskiego 2014-2016 otrzymało Centrum Biznesu Fundacji Rozwoju Ślaska w Opolu - autorzy: Józef Franczok i Marcin Kolanus (PORT), współpraca projektowa: Artur Nitribitt i Anna Janota, Inwestor: Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Zespół autorski PORT otrzymał również wyróżnienie za Dom Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.

Wyróżnienie otrzymał również dom jednorodzinny pod Opolem zaprojektowany przez Iwonę Wilczek i Mariusza Tenczyńskiego (db2 architekci).

Była to 25 edycja konkursu Mister Architektury Województwa Opolskiego 2014-2016 organizowana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Opolu pod honorowym patronatem Wojewody Opolskiego.

Do konkursu zgłoszono 12 obiektów, które oceniali:

Jacek Krych, architekt SARP Katowice - przewodniczący jury

Violetta Porowska, wicewojewoda opolski

Waldemar Adamski, architekt SARP Opole

Andrzej Nowak, architekt SARP Opole