Walne Zebranie SARP Opole

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy 

Zawiadamiam wszystkich Członków Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Opole o Walnym Zebraniu Członków Oddziału, które odbędzie się dnia 12 października 2019 o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej nr 106 (I piętro) Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu ul. Damrota 1.

W imieniu Zarządu Oddziału SARP Opole

serdecznie zapraszam

Małgorzata Adamowicz-Nowacka

prezes ZO SARP Opole