ARCHITEREN wykład Moniki Adamskiej

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu wykładów poświęconych architekturze tworzonej z myślą o naturze. Naszym gościem będzie dr inż arch. Monika Adamska. 

Miejsce: Artpunkt, Opole, ul. Augustyna Kośnego 32a 10 października 2019 – czwartek – godz.18.00

Wstęp wolny.

PLANTY – MIEJSKIE OGRODY PUBLICZNE

Planty to charakterystyczny dla XIX w. typ ogrodu publicznego zakładanego na miejscu dawnych obwarowań, otaczający pierścieniem obszar układu staromiejskiego. Wzorcowym przykładem parku tego typu są Planty Krakowskie, zbliżoną historię powstania miały planty we Wrocławiu, Wśród innych rozwiązań europejskich wyróżniają się planty miejskie Bremy oraz wiedeński Ring, zespół urbanistyczno-ogrodowy, obejmujący pierścieniem układ staromiejski. 

Pierwsze założenia zieleni publicznej miast województwa opolskiego to parki-planty zakładane w XIX w. na terenach likwidowanych systemów obwarowań i fortyfikacji otaczających układy staromiejskie m.in. Brzegu, Koźla i Paczkowa. Planty Miejskie Brzegu, składają się z trzech parków o krajobrazowym charakterze. Planty miejskie w Koźlu tworzą obwód zieleni o układzie sześcioramiennej gwiazdy. Na wyróżnienie zasługuje założenie plant miejskich w Paczkowie o kształcie owalnego pierścienia na terenach dawnych średniowiecznych murów obronnych. 

Celem wykładu jest przedstawienie założeń parkowych – plant miast Śląska Opolskiego z odniesieniem do wybranych przykładów z Polski i Europy.

 

architeren ma