Walne Zebranie Członków Oddziału SARP w Opolu

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

Zawiadamiam wszystkich Członków Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Opole o Walnym Zebraniu Członków Oddziału, które odbędzie się dnia 25 listopada 2023 r. o godz. 9.30 w Sali Konferencyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Architektów znajdującej się w lokalu nr 3 przy ul. Ozimskiej 77 w Opolu. Program Zebrania oraz sprawozdanie Zarządu Oddziału zostaną wysłane członkom oddziału pocztą elektroniczną.

W imieniu Zarządu Oddziału SARP Opole

Serdecznie zapraszam

Mariusz Tenczyński

Prezes ZO SARP Opole