„Tytan. Opowieść o Andrzeju Hamadzie”

Film dokumentalny poświęcony życiu i działalności Andrzeja Hamady, nestora opolskich architektów i zasłużonego mieszkańca Opola.

Reżyser: Maciej Marciński

Produkcja: Opolska Fundacja Filmowa OFFilm i Miasto Opole

Film dofinansowany z budżetu Miasta Opola. 

Do zobaczenia pod adresem:

https://youtu.be/KzNlaa7nIJE

Pożegnanie kolegi architekta Marka Termiłowskiego

Z wielkim żalem przekazujemy wiadomość o śmierci kolegi architekta Marka Termiłowskiego.

Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia w imieniu środowiska architektów składa Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział w Opolu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 3 stycznia 2022 o godzinie 12.00 w kaplicy w Niemodlinie.

Festiwal Placu Teatralnego

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Opole zapraszają na kolejny spacer architektoniczny pod hasłem Dotknij Placu. Podczas spaceru będziemy dowiemy się jak plac Teatralny zmieniał się od okresu międzywojennego do współczesności i jak te metamorfozy wiązały się z koncepcjami rozwoju przestrzennego Opola. Naszą przewodniczką będzie Prof. Monika Adamska – architekta związana z Politechniką Opolską, która w swojej pracy badawczej zajmuje się przekształceniami historycznych struktur przestrzennych, przestrzenią publiczna, placami rynkowymi, dziedzictwem kulturowym oraz zagadnieniem tożsamości miejsca.

więcej >

Konkurs SARP nr 1008 - Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny w Strzelcach Opolskich wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. Placówka ma być miejscem lokalizacji szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki oraz poradni psychologiczno–pedagogicznej.

więcej >

Konkurs SARP nr 1011

Oddział Warszawski SARP ogłosił konkurs: „Dom w krajobrazie” – konkurs na projekt domu neutralnego klimatycznie, inspirowanego tradycyjną architekturą województwa mazowieckiego.

 

KONKURS SARP nr 1009-ASP we Wrocławiu

Przedmiotem dwuetapowego konkursu jest koncepcja architektoniczna nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego  D1 w ramach kampusu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta przy ul. Romualda Traugutta we Wrocławiu. Konkurs w Etapie I obejmuje zakres studialny, którego celem jest określenie kierunków rozwoju wschodniej pierzei kampusu ASP przy ul. Romualda Traugutta i potencjału możliwej do zrealizowania w przyszłości zabudowy. Zakres realizacyjny – Etap II – obejmuje koncepcję budynku dydaktyczno-administracyjnego ,  oznaczonego symbolem D1, uwzględniający ustalenia wzajemnych relacji przestrzennych, przedstawione w ramach Opracowań studialnych Etapu I Konkursu.

Więcej na www.wroclaw.sarp.org.pl

Zmiany terminów konkursów SARP

Stowarzyszenie Architektów Polskich informuje, że zmianie uległy następujące terminy:
w konkursie Nagroda SARP (d. Nagroda Roku SARP):
- doręczenie opracowań do konkursu - 30 czerwca 2020
- Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu Dyplom Roku 2020 w Warszawie, w siedzibie SARP – 9 października 2020 o godz.16.00

w konkursie o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU
- Zakończenie I Etapu – 29 maja 2020
uwaga: Każda z komisji Kwalifikacyjnych Oddziałów SARP określa i ogłasza nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych
- Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu Dyplom Roku 2020 w Warszawie, w siedzibie SARP – 9 października 2020 o godz.16.00

Konkurs SARP nr 994

Gmina Myszków we współpracy zeStowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie ogłaszają konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa.

Więcej na www.czestochowa.sarp.org.pl

Pożegnanie koleżanki architekt Marii Matejuk

Z wielkim smutkiem przekazujemy wiadomość, że 9 stycznia 2020 roku odeszła architekt Maria Matejuk. Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia w imieniu środowiska architektów składa Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział w Opolu. 

Pogrzeb odbędzie się 14.01.2020 o godzinie 11:00 w starej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Opolu – Półwsi.

Konkurs - Opolski Bauhaus

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi konkursu informujemy, że każdy uczestnik może złożyć jedną pracę w każdej z kategorii: techniki manualne i techniki cyfrowe. 

 

Muzeum Śląska Opolskiego zaprasza na promocję książki dr Moniki Adamskiej

Muzeum Śląska Opolskiego zaprasza na promocję książki dr Moniki Adamskiej pt. „Transformacje rynków średniowiecznych miast Śląska Opolskiego od XVIII wieku do czasów współczesnych. Przerwane tradycje, zachowane dziedzictwo, nowe narracje”

22 listopada 2019, godzina 18:00, Sala odczytowa, Muzeum Śląska Opolskiego, wejście od strony schodów do Kościoła na Górce

wstęp wolny

współorganizacja: Biblioteka Politechniki Opolskiej

więcej >

Architeren - wykład Nuno Abrantes

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu wykładów poświęconych architekturze tworzonej z myślą o naturze. Naszym gościem będzie Nuno Abrantes.

Miejsce: Artpunkt, Opole, ul. Augustyna Kośnego 32a, 21 listopada 2019 – czwartek – godz.18.00

więcej >

Konkurs - Opolski Bauhaus

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Opolski Bauhaus - inspiracje twórcze".

Tematem konkursu jest twórcza, plastyczna interpretacja opolskiej architektury okresu modernizmu. Funkcjonujące w przestrzeni miasta budynki mają stać się motywem do działań artystycznych. 

Konkurs skierowany jest do studentów kierunków architektonicznych i artystycznych oraz uczniów szkół średnich o profilach plastycznych i architektoniczno-budowlanych województwa opolskiego.

więcej >

Walne Zebranie SARP Opole

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy 

Zawiadamiam wszystkich Członków Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Opole o Walnym Zebraniu Członków Oddziału, które odbędzie się dnia 12 października 2019 o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej nr 106 (I piętro) Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu ul. Damrota 1.

więcej >

ARCHITEREN wykład Moniki Adamskiej

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu wykładów poświęconych architekturze tworzonej z myślą o naturze. Naszym gościem będzie dr inż arch. Monika Adamska. 

Miejsce: Artpunkt, Opole, ul. Augustyna Kośnego 32a 10 października 2019 – czwartek – godz.18.00

Wstęp wolny.

więcej >

KONKURS SARP nr 988

Miasto Kalisz wraz z Organizatorem, Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Poznań, zaprasza do udziału w Konkursie SARP nr 988 na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu.

Więcej na: www.poznan.sarp.org.pl

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu wraz z zielenią i elementami małej architektury

Komunikat nr 1

Informujemy o zakończonym procesie weryfikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu wraz z zielenią i elementami małej architektury. Wpłynęły 44 wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Po niezbędnych uzupełnieniach niektórych z wniosków wszyscy "uczestnicy konkursu" zostali dopuszczenie do udziału.

więcej >